System wizyjny w systemie zapewnienia jakości

Tam gdzie mamy do czynienia z chemikaliami, nie zawsze obojętnymi dla człowieka, istotne jest by oddzielić proces produkcji od środowiska pracy. Problem pojawia się gdy potrzebna jest ingerencja człowieka w niebezpiecznym, czy choćby tylko bardzo zanieczyszczonym środowisku. Z taką sytuacją poradził sobie nasz system wizyjny, którego zadaniem było określić stopień zabrudzenia stalowych zbiorników mytych po przechowywanej w nich farbie. System rozpoznaje fakt zabrudzenia zbiornika i określa jego stopień. co ułatwia podjęcie decyzji o powtórnym myciu, z wykorzystaniem kosztownych i niebezpiecznych chemikaliów.

Na poniższym zdjęciu widać działanie systemu w trakcie testów: