Wytrzymałość tablicy ogłoszeniowej

tablica ogłoszeniowa
tablica ogłoszeniowa

Przedmiotem analizy były obliczenia stateczności i wytrzymałości wielkogabarytowej tablicy ogłoszeniowej wykonanej ze stali. Model tablicy wykonano w oparciu o elementy belkowe uzupełniony o elementy membranowe służące do zadania obciążenia poprzez ciśnienie oraz elementy brzegowe służące do zadania sprężystości gruntu. Analiza weryfikowała nowy projekt tablicy o wymiarach 18x6m. W ramach obliczeń określono wytrzymałość konstrukcji oraz jej stateczność. Analiza posłużyła też do weryfikacji posadowienia konstrukcji.