Wytrzymałość tablicy ogłoszeniowej

tablica ogłoszeniowa
tablica ogłoszeniowa

Przedmiotem analizy były obliczenia stateczności i wytrzymałości wielkogabarytowej tablicy ogłoszeniowej wykonanej ze stali. Model tablicy wykonano w oparciu o elementy belkowe uzupełniony o elementy membranowe służące do zadania obciążenia poprzez ciśnienie oraz elementy brzegowe służące do zadania sprężystości gruntu. Analiza weryfikowała nowy projekt tablicy o wymiarach 18x6m. W ramach obliczeń określono wytrzymałość konstrukcji oraz jej stateczność. Analiza posłużyła też do weryfikacji posadowienia konstrukcji.

Analiza belki przeciw najazdowej

Belka przeciw najazdowa
Belka przeciw najazdowa

Celem opracowania było sprawdzenie przemieszczeń konstrukcji pod obciążeniem wynikającym z najbardziej wymagających przypadków pracy konstrukcji wskazanych w przepisach prawa. Dokonano obliczeń konstrukcji i i na drodze obliczeń nieliniowych (duże przemieszczenia) oraz z uwzględnienim zagadnienia kontaktowego. Jako metodę obliczeń zastosowano metodę elementów skończonych. Obliczenia wykonano na oprogramowaniu FEMAP zintegrowanym z programem obliczeniowym NASTRA. Obliczenia były elementem homologacji pojazdu wykonywanym przez ITS Warszawa.

Obliczenia wytrzymałościowe
Obliczenia wytrzymałościowe