DSP- B pomiary wielkoskalowe

pomiary bezpieczników topikowych
pomiary bezpieczników topikowych

Stanowisko badawcze w firmie produkującej bezpieczniki topikowe to nie lada wyzwanie. Prądy do 4000 A Napięcia powyżej 2000V. temu wyzwaniu sprostaliśmy budując DSP-B. Wyzwaniem były tutaj nie tylko parametry prądowe ale i czas trwania zjawisk, które stanowisko rejestruje. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych kart National Instrument oraz oprogramowaniu LabView udało się rejestrować zjawiska zachodzące w trakcie przepalania bezpiecznika. Wymagało to jednak zbudowania m.in. bazy danych klasy terascale, ze względu na ilość danych gromadzonych w czasie każdej sekundy badania (500 tyś pomiarów na sekundę dla  każdej z trzech wielkości fizycznych) .

wyniki pomiarów bezpieczników topikowych
wyniki pomiarów bezpieczników topikowych

DSP-T – Jakość za rozsądną cenę

DSP -T to stanowisko pomiarowe do szybkiego testowania jakości elementów metalowo-gumowych. W oparciu o analizę potrzeb zaprojektowano konstrukcję  i dokonano doboru elementów pomiarowych stanowiska i akwizycji danych, takich jak rozwiązanie mechaniczne,  czujniki przemieszczenia, siły nacisku i temperatury , kartę pomiarową. Dzięki oprogramowaniu pomiarowemu zbudowanemu w oparciu o LabView uzyskano dokładny i prosty przyrząd spełniający wymagania pomiaru przemysłowego. W budowie stanowiska wykorzystano m.in. komunikację Modbus po RS-485 , karty pomiarowe Wobit oraz czujniki pomiarowe Lika.

DSP-T - ekran operatora
DSP-T – ekran operatora