Sztuczna inteligencja rozpoznaje części samochodowe

Sztuczna inteligencja to obecnie najszybciej rozwijająca się dziedzina informatyki. Zaś ta analizująca obrazy jest już naszą domeną. A ma wiele zastosowań. Wśród nich znaleźliśmy jej zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. We współpracy z firmą Pumaa tech sp. z o.o. na zamówienie firmy AURES Sp. z o.o. z Sosnowca zbudowaliśmy i oprogramowaliśmy stanowisko wspierające zachowanie jakości pakowania elementów wspomagane sztuczną inteligencją.

Problemem były pomyłki w pakowaniu elementów. Zastosowanie kamery śledzącej ruchy pakowacza, wraz z odpowiednio zbudowana analizą obrazu pozwoliło naszemu stanowisku na stwierdzenie czy pakowany element trafia do właściwego opakowania. Obecnie, w momencie gdy pakowacz się pomyli, rozlega się alarm dźwiękowy i świetlny ostrzegający o pomyłce. Jednocześnie stanowisko zostało rozbudowane o czytniki kodu QR, gdyż produkowane części oznaczane są takim wyróżnikiem. Dzięki czytnikom sprawdzana jest poprawność QR kodu i jego czytelność, co również czasami stanowiło problem.

Poniżej można zobaczyć ideę stojącą za stanowiskiem: Kamera obserwuje pole z którego pakowacz pobiera elementy(są dwa możliwe pola dla różnych typów elementów stąd dwie kamery). Sztuczna inteligencja rozpoznaje czy pobrał element lewy czy prawy (niezależnie od jego położenia w polu kamery). Następnie weryfikacji poddaje się QR kod i na końcu przełamywana jest bariera świetlna. Ciąg tych trzech zdarzeń musi być poprawny, by nie podniósł się alarm:

Dzięki zastosowaniu komputera przemysłowego całość szafy sterującej zajęła bardzo mało miejsca (tu: zdjęcie w trakcie montażu). Było to bardzo istotne z uwagi na brak miejsca na stanowisku. :

Stanowisko zostało wyposażone w kamery Basler Ace2:

Operator otrzymuje dyskretny sygnał wizualny poprawnej operacji:

oraz bardzo mocny sygnał wizualny błędnej sytuacji (tu: jednoczesne zdjęcie dwu elementów):

Stanowisko pracuje poprawnie już kilkanaście miesięcy. Producent części zamówił kolejne stanowiska.